O nás|Poskytujeme a zabezpečíme:

  • realitnú poradenskú a konzultačnú činnosť

  • znalecké posudky stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností ku všetkým právnym úkonom

  • odhady hodnoty nehnuteľností ku dedičským konaniam

  • posúdenie technického stavu nehnuteľností

  • vysporiadanie nehnuteľností